úvodní strana

Obec Okrouhlá Radouň
oficiální web obce

Obec Okrouhlá Radouň- KOMISE A VÝBORY

Jméno funkce v komisi
FINANČNÍ VÝBOR - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Holický Jaroslav  předseda
Šívrová Andrea   člen
Tuček Tomáš  člen
KONTROLNÍ VÝBOR - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Romana Šváchová  předseda
Janů Josef  člen
Rak Martin   člen
KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE  - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: zajišťuje připravenost obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva

Holický Jaroslav  člen
Šívr Jiří  člen
Kolář František  vedoucí krizového štábu
Holický Ladislav  zástupce vedoucího krizového štábu
- zřizovatel:  obce

Vymezení působnosti: