Oficiální web Obce Okrouhlá Radouň
úvodní strana

Obec Okrouhlá Radouň
oficiální web obce

ZASTUPITELSTVO OBCE Okrouhlá Radouň

JMÉNO FUNKCE STRANA
 František  Kolář starosta
 Ladislav  Holický místostarosta  
Josef  Janů člen zastupitelstva obce  
Romana  Šváchová člen zastupitelstva obce  
Tomáš  Tuček člen zastupitelstva obce  
Jaroslav  Holický člen zastupitelstva obce  
Martin  Rak člen zastupitelstva obce  

Obec Okrouhlá Radouň- VÝBORY

Jméno funkce ve výboru
FINANČNÍ VÝBOR - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Holický Jaroslav  předseda
Šívrová Andrea   člen
Tuček Tomáš  člen
KONTROLNÍ VÝBOR - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Romana Šváchová  předseda
Janů Josef  člen
Rak Martin   člen
KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE  - zřizovatel: zastupitelstvo obce

Vymezení působnosti: zajišťuje připravenost obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva

Holický Jaroslav  člen
Šívr Jiří  člen
Kolář František  vedoucí krizového štábu
Holický Ladislav  zástupce vedoucího krizového štábu
- zřizovatel:  obce

Vymezení působnosti: